Betlehemezés

A sziklába vájt, deszkával kibélelt jászlat később Krisztus követői ereklyeként tisztelték. A jászol tisztelet történetének fontos mozzanata az az esemény volt, amikor a megőrzött öt szál jászoldeszkát a Szentföldről, a mórok támadása elől Rómába, a Maria Maggiore templomba menekítették. A görög felirattal ellátott, keleti jávorfából készült deszkamaradványokat (la sacra Culla) a mai napig egy márványból, aranyból, ezüstből és kristályból alkotott díszes ereklyetartóban őrzik a templom kápolnájában. Karácsonykor a pápa itt mondja el az éjféli misét, a jászolereklyét pedig körmenet hordozza végig a bazilikában.

Az első betlehemes jelenetek az ókeresztény kőszarkofágok domborművein láthatók. Ezeken az ábrázolásokon a gyermek Jézus jászolba fektetett, szorosan bepólyált alakját egy vagy több pásztor veszi körül. A jászol mögött már a korai ábrázolásokon is feltűnik az ökör és a szamár képe. A jelenet Mária és József alakjával, olykor a születést jelző vezérlő csillag és az angyalok, máskor a napkeleti bölcsek, (Háromkirályok) bevonásával vált teljesebbé. A képzőművészetben történő képi és tárgyi ábrázolás a születéstörténet egyházi liturgiába történő beemelése után jelent meg.

A középkorban a karácsony ünnepi tartalmának jelképi megformálásához és elterjedéséhez a templomi liturgiához kapcsolódó dramatizált előadás is hozzájárult. A betlehemállítás szokássá váló gyakorlatában fontos esemény volt az Assisi Szent Ferenc kezdeményezte élő figurákkal, természetes környezetben kialakított betlehem felállítása az umbriai Greccio erdejében, 1223-ban. Ezt a hagyományt később a többi szerzetesrend is átvette: templomaikban karácsonykor betlehemet állítottak fel.

Valójában a greccioi esemény egyben új irányzatot is teremtett a betlehemek megformálásában. Kialakult a helyi tájjal összekapcsolódó ünnepi tárgy, amelynél a betlehemkészítők a legendás bibliai eseményt a mindennapi életből vett korabeli szereplőkkel és a saját környezetükre utaló motívumokkal vették körül.” (Szojka Emese: Betlehem. „nagy dolgok a jászolnál történnek” kiállítási vezető. Néprajzi Múzeum, Budapest, 2015)