Karácsony | december 24.

A karácsony név eredete a szláv korcun, átlépő és a korciti, átfordul, lép szóból származik, amelyek a téli napfordulóra utaló elnevezések. A téli napforduló idején a Föld tengelye a legnagyobb szögben hajlik el a Nap sugaraitól, ezért a rövid nappalok és hosszú éjszakák időszaka ez az északi féltekén. A fordulás december 21-én következik be, e naptól kezdve egyre hosszabbak a nappalok és egyre rövidebbek az éjszakák, egészen június 21-ig, a nyári napfordulóig. A fény győzelmét már a kereszténység megjelenése előtt is ünnepelték az emberek. Az antik pogány hagyományok közül ki kell emelni a Mithrász kultusz 4. századig fennálló hagyományát a Római Birodalom területén. Mithrász alakja az ind, a perzsa és a görög-római kultúrában a napistent személyesítette meg. Megszületésével a fény sötétség felett aratott győzelmét ünnepelték a régi korok emberei. A napisten december 24-ről 25-re virradóan született meg. Más népeknél is megemlékeztek a téli napfordulóról, például a régi germánoknál nagy máglyákat gyújtottak ezen az éjjelen és örökzöldekkel díszítették fel házaikat. A Mithrász kultusz visszaszorítása érdekében a keresztény egyház tudatosan helyezte Jézus születésének idejét erre a napra, s töltötte meg az ünnepet keresztény tartalommal. Archaikus elemeket két, a karácsonyhoz és az újévhez kötődő népszokásban, a regölésben és a kecskejátékban találunk.